Organisatie

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de  dagelijkse gang van zaken van de vereniging. Het bestuur vergadert 6 tot 8 keer per jaar. Het bestuur draagt zorg voor het uitdragen, uitvoeren en bewaken van de missie van de vereniging.

Winkeliersvereniging

De winkeliersvereniging staat onder leiding van iemand uit het bestuur. De winkeliersvereniging vergaderd 2 tot 4 keer per jaar. De winkeliersvergadering bespreekt met name winkeliersacties maar ook andere zaken die ter tafel komen.

Werkgroepen

Bij incidentele projecten, plannen of problemen kan een werkgroep in het leven geroepen worden. Deze werkgroepen bestaan uit een afgevaardigde van het bestuur en 2 tot 4 leden. Na afronding worden deze werkgroepen weer opgeheven.