Missie

 • Veiligstellen van de belangen van de leden / ondernemers​
 • Fungeren als netwerkclub voor de leden / ondernemers
 • Bijdragen aan de leefbaarheid van Heeten
 • Het stimuleren van ondernemerschap in Heeten

Wat kan ik als ondernemer van de HOV verwachten?

 • Het organiseren van netwerkactiviteiten
 • Het organiseren van informatieve activiteiten
 • Het actief deelnemen in maatschappelijke vraagstukken
 • Het opkomen voor de belangen van ondernemers
 • Het actief volgen van ontwikkelingen in de gemeente / provincie
 • Het bemiddelen bij vraagstukken / problemen in de gemeente / provisie

Waaraan worden de inkomsten van de HOV besteed?

 • Het ondersteunen van maatschappelijke activiteiten
 • Het organiseren van netwerkactiviteiten
 • Het organiseren van informatieve activiteiten